BIZ hakda

Üstünlik

 • abot

Sowuklama

Giriş

Dünýädäki iň uly, iň köp işleýän ulaglaryň käbirini güýçli saklap, 20 ýyldan gowrak wagt bäri hereketlendirijini sowatmak bilen meşgullanýarys.Uly awtoulaglar üçin zarýadly howa sowadyjy we ýag sowadyjylary bilen başladyk.Pastöne soňky on ýylda biz gurluşyk, magdançylyk, harby ulaglar we öndürijilik awtoulaglary ýaly ag we awtoulag ýollary üçin sowadyjy komponentleriň esasy üpjünçisi bolduk.

 • -
  1998-nji ýylda esaslandyryldy
 • -
  25 ýyl iş tejribesi
 • -+
  100-den gowrak önüm
 • -$
  20 milliondan gowrak

amaly

Meýdany

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat