banner

Howa sowadyjy we interkoler üçin zarýad üçin ahyrky tanklar

Gysga düşündiriş:

Ahyrky tanklar bilen üpjün edijiniň dünýä derejesi hökmünde çylşyrymly pes basyşly guýma, agyrlyk güýji, hemişelik galyp we örtük guýma üpjün edýäris.Şeýle hem, dürli gyzgyn guty ýadro maşynlaryny ulanyp, öz çägeli ýadrosymyzy üpjün edýäris.Gözleg enjamlarymyz ölçeg takyklygyny ätiýaçlandyrmak üçin CMM, material himiýa gözegçilik etmek üçin spektrometri öz içine alýar we sahypada fiziki synag geçirip bileris.Gurnama poluňyza taýyn komponentler bilen üpjün etmek üçin guýma böleklerimizi işleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

“Coolingpro”, giň gözleg we işlemek mümkinçilikleri bolan dünýä derejesindäki üpjün ediji çylşyrymly alýumin guýma.Çylşyrymly pes basyşly guýma, agyrlyk güýji, hemişelik galyp we örtük guýma üpjün edýäris.Şeýle hem, dürli gyzgyn guty ýadro maşynlaryny ulanyp, öz çägeli ýadrosymyzy öndürýäris.Gözleg enjamlarymyz ölçeg takyklygyny ätiýaçlandyrmak üçin CMM, material himiýa gözegçilik etmek üçin spektrometri öz içine alýar we sahypada fiziki synag geçirip bileris.Gurnama poluňyza taýyn komponentler bilen üpjün etmek üçin guýma böleklerimizi işleýäris.Işleýiş merkezlerimiz, bölekleriňizi takyk ölçeglere netijeli işlemäge taýyn dürli dik we gorizontal CNC-den ybarat.Gözleg we ösüş taslamalary üçin zerur wagty azaldýan dizaýn işini netijeli ýerine ýetirmek üçin CAD, Pro-E / UG we MAGMA programma üpjünçiligini ulanýarys.Coolingpro, IATF16949: 2016 berk standartlaryna eýerýän dünýä derejesindäki öndüriji.Önümiňiziň hiline täsir etmän, çykdajylaryňyzy azaltmaga kömek etmäge taýýardyrys.Bu amalyňyza hiç hili ýaramaz netijeler bermezden bökdençsiz we täsirli edilip bilner.Müşderimiz bilen dogruçyl we aç-açan gepleşikleri ýola goýmak isleýäris.Biz diňe bölekler bilen üpjün ediji däl, siziň işewür hyzmatdaşyňyz.“Coolingpro”, aşaky setiriňizi gowulaşdyrmaga kömek etjek dogry adamlar, enjamlar, ammar we logistika eýe.Üstünligimizi seniň üstünligiň bilen ölçeris.
Müşderileriň gözüniň alnynda, Cooling-de satuw hyzmat topary, müşderiniň zerurlyklaryny öwrenmäge, hemmetaraplaýyn tehniki hyzmatlary we işewür goldawy üpjün edýän ygtybarly hyzmatdaş.Alýuminiý garyndy guýma önümlerini ökde üpjün ediji hökmünde Coolingpro, guýma we müşderileriň arasynda maglumat geçiriş ýoluny optimizirlemäge ökde we müşderilere çykdajylary azaltmagyň artykmaçlygyna düşünmäge kömek edýär.


  • Öňki:
  • Indiki: