banner

Dürli pudaklar üçin nebit sowadyjy, suw sowadyjy we howa sowadyjy

Gysga düşündiriş:

“Coolingpro” ýylylyk çalşyjylary gurluşyk tehnikasy, täze energiýa ulgamy, demir ýol tranziti, oba hojalygy we tokaý enjamlary, magdan awtoulaglary, kompressor, gidrawlik ulgamy, generator, ýel energiýasy ýaly köp ugurlarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Coolingpro, bar we plastinka ýylylyk çalşyjy pudagyň arasynda iň ýokary üpjün ediji,
ajaýyp desgalar we tejribeli gözleg we önümçilik topary bilen başararys
ähli müşderilere önüm dizaýny, synag görnüşleri, nusgalaryň subutnamasy we göwrümli önümçiligi goşmak bilen bir topar hyzmat beriň.
Sowuklama ýylylyk çalşyjylary häzirki wagtda gurluşyk tehnikasy, täze energiýa ulgamy, demir ýol tranziti, Oba hojalygy we tokaý tehnikasy, magdan awtoulaglary, kompressor, gidrawlik ulgamy, generator, ýel energiýasy we ş.m. ýaly köp ugurlarda giňden ulanylýar.
GE, Atlas Copco, Airman, Kobelco, Komatsu, CLAAS, HYDAC, DYNAPAC, VOLVO, ZOOMLION, LIUGONG we ş.m. bilen uzak möhletli we gowy hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris.
Coolingpro, 5HP-den 400HP aralygyndaky nurbat kompressory üçin sowadyjylardan, kombi sowadyjylardan soň dizaýn we öndürip biler we dizaýn basyşy 60bar çenli.
Coolingpro, 0,5m3 / min aralygyndaky howa guradyjy üçin sowadyjy dizaýn edip we öndürip biler
200m3 / min we dizaýn basyşy 60bar çenli.
“Coolingpro” uly göwrümli howanyň toplumlaýyn toplumyny dizaýn edip we öndürip biler
bölüniş bölümleri 1500-35000 Nm3 / sag aralygynda bolup, kislorod, azot, argon we degişli suwuk önümleri öndürip biler we dizaýn basyşy 120bar çenli.
“Coolingpro” ekskawator, ýükleýji, bökmek, mikser, kran, buraw desgasy, rolik, pürs, ýer togalagy üçin sowadyş ulgamyny dizaýn edip we öndürip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary